rolex replica replica rolex fake rolex replica rolex watches hublot replica

Dajana Vin Džouns: Haulov pokretni zamak


„Kako bi bilo da se nagodiš sa mnom!“, rekao je demon. „Skinuću ti čini onoga časa kada ti meni raskineš ugovor!“

U zemlji Ingariji, u kojoj čizme od sedam milja i čarobni plaštovi zaista postoje, Sofija Šeširdžija je nehotice privukla pažnju veštice iz Pustare i sada je ukleta. Rešena da popravi stvar, Sofija kreće na put do mesta na kome će možda dobiti pomoć – do pokretnog zamka koji lebdi nad brdima oko varošice Pijačne Vreve.
Međutim, zamak pripada ozloglašenom čarobnjaku Haulu, čiji apetit, po pričanju ljudi, hrane jedino srca mladih devojaka...


“A kutyán kívül a könyv az ember legjobb barátja. A kutyán belül meg túl sötét van az olvasáshoz.” (Groucho Marx) / b2 /