rolex replica replica rolex fake rolex replica rolex watches hublot replica

Informacije o ustanovi

Narodna biblioteka je osnovana uz pomoć nekoliko prosvetnih radnika 1945. godine. Zbirka je sadržala 380 probranih knjiga. Radila je nedeljom i praznicima. Čitaonica je počela sa radom 1948. godine.
Od 1990. godine Narodna biblioteka se nalazi u bivšoj zgradi rabinata u ulici Glavna br. 16.
Imamo 6 ogranaka: u Bajši, Staroj Moravici, Pačiru, Gunarošu, Novom Orahovu i na Panoniji.
Knjižni fond biblioteke u Bačkoj Topoli  je 82.360  knjiga, a zajedno sa ograncima oko 130.000.
Od 2005. godine vršimo i elektronsku obradu bibliotečkih podataka.
Za naše članove obezbeđujemo besplatni internet. Korisnicima bibliotečkih usluga stoji na raspolaganju 7 računara sa internet pristupom.
Narodna biblioteka Bačka Topola sa ograncima ima ukupno 13 zaposlenih koji obavljaju bibliotečku delatnost, kao i organizaciju različitih kulturnih manifestacija: književnih susreta, promocija knjiga, izložbi, kvizova opšte kulture za srednjoškolce, dodelu likovne nagrade «Nađapati Kukac Peter», prodajnih izložbi knjiga itd.
Osnovnu delatnost biblioteke finansira osnivač, Skupština opštine Bačka Topola.

“Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy.” (Dalai Láma) / b2 /