rolex replica replica rolex fake rolex replica rolex watches hublot replica

Informacije o ustanovi

Narodna biblioteka je osnovana uz pomoć nekoliko prosvetnih radnika 1945. godine. Zbirka je sadržala 380 probranih knjiga. Radila je nedeljom i praznicima. Čitaonica je počela sa radom 1948. godine.
Od 1990. godine Narodna biblioteka se nalazi u bivšoj zgradi rabinata u ulici Glavna br. 16.
Imamo 6 ogranaka: u Bajši, Staroj Moravici, Pačiru, Gunarošu, Novom Orahovu i na Panoniji.
Knjižni fond biblioteke u Bačkoj Topoli  je 82.360  knjiga, a zajedno sa ograncima oko 130.000.
Od 2005. godine vršimo i elektronsku obradu bibliotečkih podataka.
Za naše članove obezbeđujemo besplatni internet. Korisnicima bibliotečkih usluga stoji na raspolaganju 7 računara sa internet pristupom.
Narodna biblioteka Bačka Topola sa ograncima ima ukupno 13 zaposlenih koji obavljaju bibliotečku delatnost, kao i organizaciju različitih kulturnih manifestacija: književnih susreta, promocija knjiga, izložbi, kvizova opšte kulture za srednjoškolce, dodelu likovne nagrade «Nađapati Kukac Peter», prodajnih izložbi knjiga itd.
Osnovnu delatnost biblioteke finansira osnivač, Skupština opštine Bačka Topola.

A lét küzdelem; Ha megoldasz egy problémát, helyébe másik lép, mert a küzdelem az élet természetes állapota. / b2 /