rolex replica replica rolex fake rolex replica rolex watches hublot replica

Mi se već spremamo u Kući vilenjaka subota, 28. novembar 2015. godine
od 08.30 do 10 časova

 U ČITAONICI BIBLIOTEKE
 PONESI SA SOBOM MAKAZE,LEPAK, FLOMASTERE,
DOBRO RASPOLOŽENJE!

 Cena učešća:
 * za jedno dete 150 dinara
 * za dvoje dece iz iste porodice 250 dinara

 Prijave primamo lično uprostorijama biblioteke ili
na telefon 711-725,ili na mejl adresu bibltop@bibltop.org

 Rok prijave: 27. novembar 2015. do 14 časova


“Az összetuzés mindig a második szóval kezdődik.” (japán közmondás) / b2 /