rolex replica replica rolex fake rolex replica rolex watches hublot replica

KONKURS ZA FOTOGRAFIJU - Bačka Topola u detaljima

konkurs-biblioteka-2016.jpg
Samouprava Bačke Topole i Biblioteka »Eržebet Juhas« i u 2016. godini raspisuju tradicionalni konkurs za umetničku fotografiju

Bačka Topola u detaljima

Pravo učešća imaju svi zainteresovani građani.
Prijem radova u obe kategorije je do 15-og avgusta 2016. godine.
Prijavljeni mogu konkurisati sa najviše 5 fotografija urađenih u digitalnoj tehnici po kategoriji, serije fotografija ne primamo. Duža strana slike mora da bude najmanje 2000 pixela. Molimo Vas da fotografije dostavite na CD-u (ili na bilo kojem digitalnom nosiocu podataka) na adresu: Biblioteka „Eržebet Juhas”, 24300 Bačka Topola, Glavna 16. Detaljnije informacije na telefone: 711 725 ili 063 852 8543.
Svaka fotografija mora da ima naslov (naziv fajla).
Konkurs se predaje pod šifrom. Molimo šifru napišite i na CD. Ime, adresu, broj telefona, mejl adresu, kao i tačno mesto i vreme nastanka fotografije priložite u zatvorenoj koverti. Na kovertu obavezno treba napisati šifru!

Učesnik konkursa prijavljujući se prihvata sve uslove konkursa i izjavljuje da su slike njegove i da ne krši autorska prava druge osobe.
Od najboljih pristiglih radova organizovaće se izložba u septembru 2016. godine u sklopu Dana Bačke Topole. Za vreme trajanja izložbe putem projekcije ćemo prikazati rad svakog učesnika.
Prispele radove će oceniti stručna komisija, a nagrađene autore obavestićemo pismenim putem!
Autori najboljih radove će dobiti diplome i vredne nagrade.

Učešćem na konkursu autori su saglasni da radovi budu objavljeni na zidnom kalendaru i na promotivnim materijalima, suvenirima Turističke organizacije opštine Bačka Topola. Izabrani kandidati će biti nagrađeni onim promotivnim materijalima i suvenirima za koje će se koristiti njihove fotografije.

Molimo učesnike da slobodno i kreativno shvate naziv konkursa! Ne zaboravite, đavo se krije u detaljima, a Bačka Topola u nama i u našim sugrađanima! Radovaćemo se svakom radu koji jezikom umetničke fotografije priča o tome šta autoru znači njegov grad i ljudi ovoga grada. Neka pričaju slike, neka priča Bačka Topola!


“Klasszikus: olyan könyv, amit az emberek magasztalnak, de sosem olvasnak.” (Mark Twain) / b2 /